بهترین سه تار برای شروع نوازندگی(راهنمای خرید سه تار) – تاپترین

خیلی از مردم و حتی نوازندهها فکر میکنند که صدای ساز مربوط به آن کاسهیی است که ساخته شده است. همه فکر میکنند که صدا برای کاسه ساز است. تنبک های شیرانی هم برای مبتدی هم برای نوازندگان متوسط هم برای نوازندگان حرفه ای کاربرد دارد و اگر قصد خرید تنبک ترکه ای و یا یک تکه را دارید، می توانید از تنبک های شیرانی استفاده کنید. کارهای فنیاش را هم خودتان انجام دادید؟

سه تار حرفهای: این نوع ساز هم برای کارهای حرفهای و افراد حرفه ای مناسب هستند. کارهای سخت را استاد نجار انجام میداد، ریزهکاریهایش را هم خودم انجام دادم. همانطور که با آمپلیفایر میتوانیم صداها را کموزیاد و دستکاری کنیم. کاسه رزونانس حکم آمپلیفایر و بلندگو را دارد. گذشته از این وجود پرده روی ریل موجب شده پشت دسته کاملا” خالی باشد و نوازنده سه تار که با لمس دسته نتها را تشخیص می دهد برای پیدا کردن نتها به زحمت افتد! برای جواب آواز هنوز خیلی کار دارند. ولی تمام مدتی که ساز ساخته میشد من خودم آنجا بودم، تا کار از آنچه میخواستم عدول نکند.

چون دائم میبینم و میدانم که نوازندگان ما روی صحنه چه مشکلاتی دارند، میخواستم مشکلات این ساز حداقل باشد. حتماً باید سیمهای قوی باشند که زیر ضربه صدایش فالش نشود و بد صدا ندهد. پس باید ببینیم چه سیمی استفاده کنیم که زیر ضربههای سنتور طاقت بیاورد و صدای خوب بدهد. محمدرضا شجریان: من راجع به سنتور از سال 1339 که با این ساز آشنا شدم، تحقیق کردهام. یعنی هر کاری که با ویولن میتوان کرد و هرگونهیی که میشود ویولن را نواخت، به همان شکل میشود صراحی را هم نواخت. باز اینها به چهار شکل بررسی می شود. صدا را تقویت می کند و رنگهایی هم با آن به صدا می دهد.

شاید حجم صدای سه تار به نسبت سازهای دیگر کمتر باشد، اما همین صدای نحیف از لطافت خاصی برخوردار است که باعث شده تا بسیاری از علاقهمندان به موسیقی و بویژه موسیقی اصیل ایرانی، به این ساز علاقه نشان داده و به یادگیری و اجرای آن بپردازند. اگر شما هم از علاقه مندان موسیقی می باشید و در پی آموزش تنبک هستید می توانید با مطالعه این مقاله نکاتی راجب خرید تنبک و اطلاعاتی درباره انواع این ساز کسب نمایید. خوشحال میشوم در قسمت نظرات ذیل این صفحه، نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید.

عامل بعدی کاسه رزونانس است که صدا را به شکلی که ما میخواهیم تقویت میکند و به آن رنگ میدهد. شما تار یحیی را که همه میدانند بسیار خوش صداست، اگر پوستش را یا خرک یحیی را عوض کنیم دیگر آن صدا را نمی دهد. ساخت صراحی چند سال وقت شما را گرفت؟ او شاگردان زیادی را تربیت کرده که برخی از آنها با تایید خود استاد به ساخت سازهای ابداعی هم مشغولند. نویسنده برای واردکردن خواننده به داستان، سهتار و جوان نوازندة آن را توصیف میکند.

درحال حاضر در کارگاه داریم روی اندازههای دیگر آن کار میکنیم. یا روی اندازه دیگرش سیم ویولنسل میاندازیم که همان کار ویولنسل را انجام میدهد منتها با رنگ صدای ایرانی. درست است که بخشی از کار سازسازی صنعت است، اما اینکه ما تفاوت زیادی در سازهای ساخته شده بین سازندههای ساز میبینیم، نشاندهندهی دقت و ظرافت کار سازندگی ساز است و طبیعتا سازهایی که نوازندگان با آن مینوازند ساخته دست سازندگانی است که همچون هنرمندان دیگر تلاش کردهاند.

«با این افکارِ خود دم در بزرگ مسجد شاه رسیده بود و روی سنگ صاف آستانة آن پا گذاشته بود» (آلاحمد، 1389: 7). ورود پسرک به صحنة داستان نیز در چند جملة کوتاه به تصویر کشیده میشود؛ «پسرک عطرفروش که روی سکوی کنار در مسجد، دکان خود را میپایید و به انتظار مشتری تسبیح میگرداند، از پشت بساط خود پایین جست» (همان: 11). این، همۀ آن چیزی است که آلاحمد در صحنهپردازی به کار گرفته است. رفتن سهتارزن به مسجد ازنظر برخی نوعی سنتشکنی است؛ شکستن حریم مقدسات است که تابوی برخی مردم مذهبی است.

از جمله سوالات رایجی است که افراد در هنگام خرید این ساز با آن مواجه می شوند. آرشهیی و کششی، زخمهیی مثل ناخن که با آن سهتار میزنند، دیگری مضرابی که باز نزدیک به زخمهیی است اما با جنس دیگری غیر از ناخن نواخته میشود، یکی هم ضربهیی مثل سنتور. این دو میتوانند به هم نزدیک باشند. محمدرضا شجریان: بله. این دو را کاملاً میشود به هم ربط داد. وی کارش را با خرید یک سهتار ارزان قیمت آغاز کرد و سعی می کرد و تا با اعمال تغییراتی در این ساز آن را به سه تار الکتریک تبدیل نماید.

نه آن کاسه رزونانس است. اگرچه ممکن است شما نیز در نگاه اول متوجه مشابهت ظاهری آن با کاسه عود و تنبور شوید ولی هر دو نه تنها از نظر اندازه متفاوت هستند بلکه جنس آن در سه تار اغلب از چوب توت است. تارهای صوتی ساز آن صفحهیی است که رویش خرک قرار میگیرد. این ساز پوستی، از نظر سازشناسی جزء طبلهای جامشکل محسوب میشود که از این خانواده میتوان به سازهای مشابه مانند داربوکا در کشورهای عربی و ترکیه و همچنین زیربغلی در افغانستان اشاره کرد. شما اگر پوست را عوض کنید، یا حتی پوست را عوض نکنید و فقط آن خرکی را که خود یحیی ساخته عوض کنید و یک شکل دیگری بسازید، دیگر رنگ صدا عوض میشود.

دیگر نوازنده آن لذت قبلی را نمیتواند تجربه کند. برخی ترجیح می دهند با تو خالی کردن سرپنجه، سیم های مشابه را به سیم های تار متصل کنند. به همین دلیل روی بخش نقاره، همانند تار پوست نمی اندازند و این قسمت غالباً به صورت خالی دیده می شود. ما ضربه روی آنها می زنیم. او اندیشههای اجتماعی خود را به کمک عناصر فنی داستاننویسی و شگردهای ادبی بهگونهای غیرمستقیم ولی بسیار اثرگذار و عمیق به رشتة تحریر درمیآورد و خواننده متناسب با سطح آگاهی، دقت و ریزبینی خود آنها را درمییابد.

حتی داریم نمونه کنترباس که سیم کنترباس رویش انداخته میشود را میسازیم. و جنس پوست این تنبک از پوست شتر بوده که در مناطق موطوب مقاومت بالایی دارد. تنبک و دهل و دفمان سر جایشان هستند، از آنها هم استفاده میکنیم، ولی چه دلیلی دارد سازهای دیگر را استفاده نکنیم و گوش نکنیم؟ تنبک های شیرانی به دست سازندگان ماهر و با تجربه ساخته شده که سعی شده تا استانداردهای یک ساز با کیفیت خوب رعایت شود تا نوازنده در زمان تمرین به راحتی موقعیت ساز را حفظ کرده و از نواختن با این ساز نهایت لذت را ببرد.

به نظر میآید در طراحی این ساز از یک سو صداهای روستایی ناحیه خراسان و از یک سو ساز ویولن را مد نظر داشتهاید. در صورتیکه اینگونه نیست. سولماز نراقی در ژانر خود بهترین است و کسی بهتر از آن نیست . بعدی مضراب، ناخن یا آرشه و آن چیزی است که روی سیم میزنند. مجبور بودم با این ساز ارتباط برقرار کنم و این ساز شد انیسومونس من در روستایی که بودم. اگر به دنبال صدایی بم با حجم زیاد هستید ، پوست شتر گزینه مناسبی بوده و دوام زیادی هم دارد.

این مدل برای کسانی که دنبال یک ساز خوشخوان برای اجرا و ضبط هستند گزینهای مناسب است. در مرحله دوم ساز با مواد مناسب مخصوص چوب زبان گنجشک موج کشی شده وقسمت های نرم چوب تیره و قسمت های محکم چوب همان رنگ اصلی میماند.مرحله سوم سمباده و پرداخت دوباره انجام می شود تا قسمت های اضافی که تیره شده اند پاک شوند.مرحله چهارم زیر رنگ ساز زده می شود و ساز چندین مرحله لاک و الکل میخورد تا سطح ضخیمی روی ساز بنشیند.(لاک الکل تنها فوق العاده به گرما و رطوبت حساسیت دارد و ممکن است به مرور زمان سطح ساز آسیب ببیند)در مرحل نهایی که بیشترین زمان را می برد مرحله زدن لایه محافظ بروی لاک است که تا پر شدن کامل چشمه های چوب حدود دو تا سه ماه زمان نیاز است و حدود ده بار لایه محافظ زده می شود و سمباده کاری ساز انجام می شود و در نهایت یک لایه شیشه ای زد آب و رطوبت – زد گرما وزد ضربه بروی سطح لاک می آید که عمر ساز را چند برابر کرده و زیبایی فوق العاده ای دارد.پوست این ساز با نهایت دقت بروی ساز نصب شده و پوست شتر درجه یک می باشد که صدایی فوق العاده گرم و عالی را برای ما تشکیل داده است.

پس این را باید در نظر داشته باشیم. در ساز چهار عامل مهم هستند. همچنین مقوله ماندگاری هم در افزایش لذت سازسازی مهم است. از قرار دادن ساز در زیر نور مستقیم خورشید و جاهای مرطوب خودداری کنید، چوب هم مانند سایر مواد به تغییرات ناگهانی دما و رطوبت حساس است. روی کاسهٔ سهتار با تختهای نازک از چوب پوشیده شده است که به آن صفحه گفته میشود. سرپنجه در ابتدای طول دسته و از جنس چوب است که چهار عدد گوشی، دو به دو در طرفین آن قرار گرفتهاند.

حالا چرا من میگویم، تارهای صوتی ساز آن صفحه است؟ صراحی را من یک جوری طراحی کردم که مثل خانواده ویولن بتواند حتی با هشت اندازهیی که ویولن ساخته میشود، ساخته شود. محمدرضا شجریان: بله. من همه اینها را در نظر گرفتم. اگر به اصفهان رفته و از کاخ هشت بهشت دیدن کرده باشید، حتما نقاشی هایی را که از دوران صفوی بر روی دیوارهای این کاخ وجود دارد، دیده اید. بر این اساس آمدم فکر و طراحی کردم و این ساز به این شکل درآمد. شکل ساز با آنچه آنها دارند کاملاً فرق دارد اما به لحاظ تکنیک نوازندگی همان کسی که کنترباس میزند میتواند با این ساز هم بزند.

دیدگاهتان را بنویسید