جایگزینی برای سوکت لگن صورت نمیگیرد

زایدۀ کوراکوئید(غرابی): شامل یک پایۀ نسبتاً عریض می باشد که از بالای سر و گردن اسکاپولا شروع شده و به طرف بالاو جلو می رود و یک قسمت باریک افقی که از بالای پایه، به طور افقی به طرف بالا و خارج و کمی هم متمایل به پایین امتداد دارد و از بالا به پایین تخت شده است. در بیشتر موارد سر استخوان بازو از محل آسیب دیده ی کپسول بیرون زده و در حفره ی زیر کلاویکل درست در زیر زایده ی کوراکوئید قرار می گیرد و رادیوگرافی نشان می دهد که سطح مفصلی هومروس با سطح مفصلی حفره ی گلنوئید تطبیق ندارد.

سطح فوقانی: قسمت خلفی این سطح، محل اتصال رباط بسیار محکم کوراکوکلاویکولار است که آن را به سطح تحتانی کلاویکل متصل می کند. لبۀ تحتانی با کنار خارجی آکرومیون ممتد میگردد و بر روی هر دوی آنها الیاف عضلۀ دلتوئید اتصال دارد. کنار قدامی آن آزاد است، ولی بقیه ی آن به قسمت فوقانی کپسول مخلوط می گردد و در موقع روتیشن خارجی بازو کشیده می شود. انتهای داخلی کلاویکل با زاویۀ فوقانی ـ خارجی استرنوم مفصل شده و مفصل استرنوکلاویکولار را تشکیل می دهد و انتهای خارجی آن با آکرومیون مفصل شده و مفصل آکرومیوکلاویکولار را بوجود می آورد.

آنجایی که لبۀ تحتانی تغییر جهت داده و در امتداد کنار خارجی آکرومیون قرار می گیرد، یک زاویۀ کلاوین تشکیل می گردد که از روی پوست قابل لمس است. کنار هم قرار گرفتن استخوان های متعدد و تشکیل مفاصل بین آنها موجب میشود تا ما بتوانیم دست خود را در بسیاری جهات حرکت داده و بتوانیم اجسام را به راحتی در دست بگیریم. گاهی عصبهای بازو ملتهب میشوند که این اتفاق اگر راستدست باشید احتمال بروز آن در این دست بیشتر است.

دررفتگی مفصل استرنوکلاویکولار به علت استحکام آن نادر است، اما بیشتر دررفتگی هایی که در مفصل استرنوکلاویکولار در افراد کمتر از 25 سال اتفاق می افتد به دلیل شکستگی ای است که در صفحۀ اپیفیزیال به وجود می آید و این امر ناشی از بسته نشدن اپی فیز انتهای استرنال تا سنین 23 تا 25 است. گاهی در رفتگی تحتانی نیز ممکن است اتفاق بیفتد. وقتی بازو آویخته است، زاویۀ تحتانی در محاذات کنار فوقانی هشتمین دنده قرار دارد. کنار فوقانی نازک، تیز، تقریباً افقی و از دو کنار دیگر کوچک تر است. بخش فوقانی که تقریباً دو برابر بخش تحتانی است محل اتصال عضلۀ ترس مینور (گرد کوچک) است.

بخش تحتانی، محل اتصال عضلۀ ترس ماژور (گرد بزرگ) است. این کنار ضخیم است، اتصالات عضلات ترس مینور و ترس ماژور را از عضلۀ ساب اسکاپولاریس جدا می کند و در پایین ترین نقطۀ استخوان، به کنار داخلی می پیوندد و با هم زاویۀ تحتانی اسکاپولا را می سازد. در طرف داخل بریدگی سوپرااسکاپولار، بر روی کنار فوقانی اسکاپولا، بطن تحتانی عضلۀ اموهایویید اتصال دارد. در این حرکت آخر، اسکاپولا در برابر جدار توراکس به طرف جلو لغزیده و چون زاویۀ تحتانی آن بیشتر از زاویۀ فوقانی اش از ستون مهره ای فاصله میگیرد، در نتیجه اسکاپولا در حالی که از ستون مهره ای فاصله می گیرد یک چرخش هم انجام می دهد.

در اثر این چرخش حفرۀ گلنوئید اسکاپولا به طرف بالا و جلو نگاه می کند و بازو می تواند به سهولت در بالا و جلو قرار گیرد. این کنار نازک است، تا زاویۀ فوقانی استخوان ادامه دارد و در محاذات انتهای داخلی خار کتف یک زاویه تشکیل می دهد. در بسیاری اوقات درد مچ بیمار کم بوده و وی میتواند فعالیت های روزمره خود را با کمی درد ادامه دهد و درد را به حساب یک رگ به رگ شدن گذاشته و به پزشک مراجعه نمیکند. از قاعده جمجمه شروع شده و تا ناحیه لگن ادامه دارد. درد در ناحیه مفصل، آرتریت یا آرتروز می توانند با التهاب همراه باشند و به روش های مختلف پدیدار شوند.

استخوان ران تنها استخوان قسمت بالایی پا است و در صورتی که این استخوان شکسته شود، عفونت کند، دچار کوفتگی شود یا تومور داشته باشد، میتواند درد زیادی در این ناحیه ایجاد کند. در این صورت، فیزیوتراپیست یا پزشک میتواند بهترین دوره مدیریت درمان را به بیمار توصیه کند. علاوه بر درمان های دارویی و جراحی، روش های تغذیه ای میتواند تا حدودی برای بهبود خار پاشنه پا مفید واقع شود. این درمان شامل برداشتن فشار و اجتناب از پوشیدن کفش هایی می شود که بر پشت پاشنه پا کشیده شده و با آن اصطکاک دارند. کفش زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد مدت زمان طولانی بر روی پاهای خود ایستاده یا فعالیت های ورزشی مثل پریدن انجام دهد.

تا حد امکان استراحت کنید و پای مورد نظر خود را بالا ببرید. رأس یا نوک آن، محل اتصال وتر مشترک عضلات کوراکوبراکیالیس و سر کوتاه دوسر بازویی است و می توان آن را در زیر نقطه ای که حد فاصل مابین ثلث میانی و ثلث خارجی کلاویکل است از روی لبۀ عضلۀ دلتوئید در عمق لمس کرد. کنار داخلی آن محل اتصال عضلۀ پکتورالیس مینور (سینه ای کوچک) و فشیای کلاوی پکتورال است.

رباط کوراکوکلاویکولار گویا ویژگی ای است که در انسان و انسان نماهای پرایمیت وجود دارد. باید دانست که مفصل استرنوکلاویکولار تنها مفصلی است که بین اندام فوقانی و توراکس وجود دارد. از قسمت فوقانی سر و گردن، زایدۀ کوراکوئید خارج میگردد و بریدگی سوپرااسکاپولار درست در سمت داخل ریشۀ این زایده قرار دارد. 1- سر Head : نیم کره ای که داخل حفره گلنوئید قرار دارد و مفصل شانه را تشکیل می دهد. اگر به ادبیات فارسی علاقه داشته باشید، حتماً با این روش آشنا هستید (ضحاک، جمشید را با اره به دو نیم می کند). در نیمۀ ارتفاع این بخش یک شیار عرضی کوچک دیده می شود که در اثر عبور شریان سیر کمفلکس اسکاپولار پدید آمده است.

در بالای این کنار (زیر حفرۀ گلینوئید) تکمۀ اینفراگلنوئید دیده می شود که اتصال سر دراز عضلۀ سه سر بازویی (تریسپس براکیال) است. حفرۀ گلنوئید: یک حفرۀ مفصلی کم عمق است به قطع گلابی که سر کوچک آن متوجه بالا است و یک بریدگی بر روی لبۀ قدامی آن دیده می شود. اهمیت این دررفتگی مشکل بودن تشخیص آن است؛ چرا که علائم آن کاملاً واضح نیستند و در نمای قدامی ـ خلفی رادیوگرافی، دررفتگی ممکن است به طور واضح دیده نشود. در رفتگی مفصل باعث می شود آکرومیون برجسته تر شود و ممکن است کلاویکل به بالای این زایده، تغییر مکان دهد.

افتادگی پا شرایطی است که در آن پا در محل قوزک شل شده و باعث کشیده شدن پا بر روی زمین در هنگام راه رفتن می شود. این وضعیت باعث می شود که حرکات فرد کند شوند و درد مزمنی پدید آید. در مرحله بعد یکی یکی این استخوان های نوروکرانیوم را خواهیم دید: دو زمانی ، دو آهیانه ای و یک پیشانی ، پس سری ، اتموئید و اسفنوئید. اما به طور کلی پس از شش هفته گچ دست خارج می شود. مچ دست و دست، ساختارهای پیچیدهای هستند که از استخوانهای بیشمار، مفاصل بین این استخوانها، رباطهایی که آنها را ثابت نگه میدارند و ماهیچههایی که قدرت و حرکت شما را فراهم میکنند، تشکیل شده است.

با توجّه به آیات 25 انعام و 13 عنکبوت و روایات،پیشوایان کفر و گمراهی،علاوه بر بار گناهان خود،بار گناهِ پیروان خود را نیز بر دوش می کشند،بدون آنکه از گناه پیروان،چیزی برداشته شود.زیرا اسباب گمراهی آنان را فراهم کرده اند. اگر دوندهای حرفهای هستید هر 300-400 مایل کفش خود را تعویض کنید. کاندید های اصلی تعویض کامل مفصل شانه، افراد مبتلا به بیماری های آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت می باشند. آرتریت انواع مختلفی دارد. روشهای مختلفی برای درمان وجود دارد، دکتر ما بهترین روش را با توجه به نیازهای استخوانی شما پیشنهاد خواهد کرد. توجه داشته باشید که بهبود تغذیه جزئی از پیشگیری است.

حفرۀ سوپرااسپاینوس (حفرۀ فوق خاری): این حفره به صورت یک ناودان وسیع است که محل اتصال عضلۀ سوپرااسپایناتوس می باشد. کنار خارجی آن، محل اتصال رباط کوراکوهومرال و رباط کوراکوکلاوین است. از رأس آکرومیون، الیاف رباط کوراکوکلاوین و به این طریق قوس کوراکوکلاوین را تکمیل می کنند. درد شدید پا باید توسط پزشک بررسی شود، به خصوص اگر این درد ناشی از آسیب و جراحت باشد. پزشک تزریق کورتیکواستروئید را به صورت مستقیم درمفصل انجام میدهد. ۲۶. اسیدیته را کاهش میدهد.

استفاده از این ماده مفید زمینه ساز کاهش ضخات ماهیچه ها و تسکین درد پاشنه پا است. قرار دادن کمپرس یخ به مدت 10 تا 15 دقیقه بر روی قسمت آسیب دیده ساق پا می تواند به کاهش درد و التهاب آن کمک کند. برای اکثر مردم درمان درد پاشنه پا 6هفته زمان میبرد، اما در موارد شدیدتر و ماندگاری درد، جراحی مورد نیاز است. در این موارد خط شکستگی معمولا عرضی است.

این عضله همچنین موجب چرخش خارجی مفصل ران میشود ( وقتی سر پا ایستاده اید و شست های دو پا را از هم دور کرده و پاشنه ها را به هم نزدیک کرده اید در واقع هر دو مفصل ران شما در وضعیت چرخش خارجی قرار گرفته اند). در زیر حفرۀ گلنوئید، کنار خارجی اسکاپولا ضخیم شده تکمۀ اینفراگلنوئید را می سازد که محل اتصال سر دراز عضلۀ سه سر بازویی است. در بالای حفرۀ گلنوئید تکمۀ سوپراگلنوئید وجود دارد که محل اتصال سر دراز عضلۀ دو سر بازویی است. شامل یک حفرۀ مفصلی کم عمق بیضی یا گلابی شکل است به نام حفرۀ گلینوئید که با سر استخوان بازو مفصل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید