درد ران پا و علتها و درمان – دکتر سیامک مرادی، فوق تخصص درد

اما بریس پس از شکلگیری کامل استخوانهای قفسه سینه دیگر چندان موثر نخواهد بود و در این حالت انجام جراحی برای اصلاح بدشکلی برجستگی قفسه سینه توصیه میشود. پس باید بگوییم مزایای جراحی شکستگی پاشنه پا نسبت به درمان غیر جراحی برای برخی از بیماران بیشتر خواهد بود. افراد سیگاری و افراد دیابتی بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به عفونت استخوان قرار دارند. شکستگی باز یا بسته: شکستگی باز به نوعی از شکستگی گفته میشود که پوست روی شکستگی باز شده باشد به طوری که ممکن است از محیط بیرون، مسیری برای ورود عفونت به استخوانهای شکسته ایجاد شود.

به علاوه عصب مهمی وجود دارد که در پشت مفصل شانه امتداد دارد و به بخش کوچکی از پوست بیرون شانه حس میدهد و مسئولیت انتقال سیگنالهای حرکتی عضله دلتوئید را به عهده دارد. علاوه بر درد باسن با عملکرد ناصحیح مفصل لگن هم مواجه می شوید. چون کاسهی شانه کمعمق است، این مفصل برای پایداری خود به بافتهای نرم اطراف تکیه دارد. کتف حفره کمعمقی در سمت خارجی دارد که سر استخوان بازو داخل آن قرار میگیرد تا مفصل گلنوهومرال شکل بگیرد. 1- مفصل گوی – کاسه ای که در آن ، بیشترین آزادی در تحرک وجود دارد .

این رباطهای ظریف در کنار مفصل آکرومیوکلاویکولار نقش مهمی در اتصال کتف به ترقوه دارد و به این ترتیب باعث چهارگوشی شانه میشود. لابروم حلقهای فیبری از غضروف است که در اطراف گلونوئید یا گودی شانه قرار دارد تا با عمیقتر کردن این گودی پایداری مفصل را افزایش دهد. عضله سینهای بزرگ باریک زیربغل و عمدتاً زیر عضله سینهای بزرگ قرار دارد، در زائده غرابی یا کوراکوئید به استخوان کتف میچسبد و آن را به مرکز هر یک از دو سمت قفسه سینه در نزدیکی غضروف دندههای میانی وصل میکند. هر دو سطح مفصلبندی با غضروف مفصلی پوشیده میشود که غضروفی سخت و براق است و از استخوان زیرین محافظت میکند.

استخوان بازو یکی از استخوان های بلند اندام فوقانی است که در بالا با حفره کم عمق دوری (گلنویید) استخوان کتف (اسکاپولا) و در پایین با استخوان های ساق دست (به عربی ساعد یا زند) به نام های ساق دست بالایی یا رادیوس (به عربی زند اعلی یا زند زبرین) و ساق دست پایینی یا اولنا (به عربی زند اسفل یا زند زیرین) متصل می گردد. در نتیجه بدن شما به انسولین کمتری احتیاج دارد و میزان ترشح انسولین کم می شود. مانند اکثر عضلات بدن دو عضله ذوزنقه چپ و راست وجود دارد که متقارن هستند و در ستون مهرهها به هم میرسند.

آسیب دیدگی ساعد دست یکی از راجترین دلایل بروز درد شدید استخوان ساعد است .آسیب دیدگی بافت های نرم باعث جداشدن پوست وایجاد چربی در زیر پوست ،سطح پوست وعمق ماهیچه ها ی ساعد واندام های بالایی بدن مانند ساعد،دست و انگشتان میشود به دلیل اینکه این اندام ها یکی از فعال ترین ماهیچه ها دربدن هستند می توانند مستعد هرگونه آسیب دیدگی بر اثر ضربه و استفاده بیش ازحد از این مفصل باشند. معمولاً در شکستگی های باز ران یا مواردی که آسیب شدید پوست و عضلات ران همراه با شکستگی وجود دارد از آن استفاده میشود. فاشیای پلانتار بافت ضخیم در کف پا می باشد که سبب ایجاد قوس پا شده و استخوان پاشنه پا را به انگشت های پا متصل می کند.

پرده داخلی : پرده داخلی چسبیده به مغز و نخاع بوده و کار تغذیه بافت عصبی را انجام میدهد. استراحت، گذاشتن متناوب یخ در طول روز بر روی آن، بستن با بند کشسان، و گذاشتن بالش در زیر پا بهترین کار برای تسکین درد ساق است. همچنین ممکن است درد به صورت موقت ایجاد شده یا دائمی بوده و به درمان پزشکی نیاز داشته باشد. اکثر بیماران کورتون را با تجویز پزشک و برای درمان بیماری دیگری مصرف میکنند که متاسفانه گرفتار این عارضه آن میشوند. بیمار باید فیزیوتراپی خود را آغاز کند که بهتر است تمرینات با حرکات ملایم شروع شوند و تدریجا به سمت ورزشهای تقویتی و افزایش دامنه ی حرکتی ادامه یابند.

این مفصلها برای امکانپذیر شدن این دامنه حرکتی وسیع باید آزادانه حرکت کنند، به همین دلیل شانه در مقایسه با دیگر مفصلهای بدن ناپایدار است. شانه یکی از پیچیدهترین مفصلهای بدن است که بیشترین دامنه حرکتی را دارد. تاندون رشته ای است که استخوان را به ماهیچه متصل می کند. سینوویوم مایعی به نام مایع سینوویال را تولید میکند که مفصل را میپوشاند و آن را لغزنده و روان میکند. سر بازو گوی مفصل گوی و کاسهای شانه است که در گودی کاسهای (گودی گلنوئید) کتف قرار میگیرد. گودی، کاسه یا گلنوئید بخش کاسهای شکل در لبه خارجی کتف است که گوی مفصل را در میان میگیرد.

مفصل اخرمی ـ ترقوهای برای انتقال نیروها از راه بالای بازو و شانه به استخوانبندی محوری بسیار مهم است. مفصل اخرمی ـ ترقوهای (آکرومیوکلاویکولار ACJ) از سر کناری ترقوه تشکیل میشود که با بخش میانی زائده اخرمی (آکرومیون) قدامی مفصل را شکل میدهد. دو رباط کونوئید و ذوزنقهای به زائده ترقوهای ـ غرابی کتف متصل میشود. رباط عرضی بازو تاندون سر بلند عضله دوسر بازویی را در شیار بین برجستگی یا دکمه بزرگتر و کوچکتر روی استخوان بازو نگه میدارد. این عضله کتف را به برآمدگی بزرگتر روی استخوان بازو متصل میکند و دور کردن بالای بازو از بدن (ابداکشن) را ممکن میکند.

درشت نی (تیبیا) استخوان بزرگتر از بین دو استخوان پایین پا است. شانه درد ممکن است تنها هنگام حرکت دادن شانه احساس شده و یا همیشگی باشد. هنگام ورزش برای جلوگیری یا محدود کردن میزان شکستگی ها از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید. رباط آکرومیوکلاویکولار از رباطهای قوی فوقانی و تحتانی و رباطهای ضعیف خلفی و قدامی محدود کنندهی حرکت رو به جلو و عقب ترقوه روی زائده اخرمی تشکیل میشود.

ذوزنقه: عضله ذوزنقه حرکت چرخشی و رو به بالای کتف همراه با بلند کردن بالای بازو را ممکن میکند. درمانها و تمرینات خاصی وجود دارد که آسیبهای مچ دست و مشکلات تاندونها را بهبود میدهند. در کنار عصبها رگهای بزرگی امتداد دارد که خون را به بازو میرساند. به تدریج با کمک پاها ران، شانه و زانو را در یک خط مستقیم به بالا بکشید و عضلات را منقبض کنید. حرکت سراسری شانه اجازه میدهد تا دست را در هر موقعیت دلخواه قرار دهیم. عضله ترس ماژور عضلهای ضخیم و صاف است که بازو را به جلوی بدن میآورد و صاف کردن بازو را پس از قرار گرفتن در حالت خمیده ممکن میکند.

بافت های متعدد موجود در شانه ممکن است ملتهب شده و ایجاد درد کنند، بدین صورت بسیاری از کار های روزمره مانند شانه کردن مو ها یا لباس پوشیدن ممکن است دشوار شوند. البته شما مجبور نیستید این کار را بکنید اما این میتونه یک ایده خوب باشه. کار بر روی بومیسازی این محصول از سال 97 آغاز شد و طی آن، بهجای بهرهمندی از فناوری مهندسی معکوس، از شیوه بازطراحی استفاده شد و تنها ایده آن، از محصول فرانسوی گرفته شد. افتادن روی تیزی شانه به پاره شدن این رباطها و دررفتگی مفصل AC میانجامد. کنترل مفصل اسکاپولاتوراسیک کاملاً وابسته به ساختار عضلانی آن است.

در ورزش های مانند دویدن، پریدن بخصوص آنهایی که جهت حرکت مرتبا عوض میشود مانند فوتبال، بسکتبال و والیبال احتمال شکسته شدن متاتارس بالا است. تاندون های عضلات سوپرااسپیناتوس (بالای خاری یا فوق خاری)، اینفرااسپیناتوس (زیرخاری یا تحت خاری) و ترس مینور (گرد کوچک) به تکمه بزرگ اتصال دارند. دو عضله ترس مینور و ماژور وجود دارد. در مقابل شیار، استخوان کوچک پهنی به نام کشکک جای دارد. رباطی به نام رباط عرضی، تکمه های کوچک و بزرگ هومروس را به یکدیگرمتصل می کند.

در بالا استخوان های درشت نی (تیبیا) و نازک نی (فیبولا) قرار گرفته اند و بین ایندو مفصلی در ناحیه مچ پا تشکیل شده که به آن مفصل تیبیوفیبولار تحتانی Inferior tibiofibular joint میگویند. رباطهای فوقانی، میانی و تحتانی گلنوهومرال منشأ اصلی پایداری شانه هستند. انتهای تحتانی هومروس شامل اپی کوندیل داخلی و خارجی (فوق لقمه ای داخلی و خارجی)، کاپیتولوم (لقمه خارجی) و تروکله آ (قرقره) است. با این حال، داشتن تحرک زیاد، پیامد هایی هم دارد، مثلا ممکن است سبب افزایش مشکلات بی ثباتی یا گیر افتادگی بافت نرم و اسکلت شانه شده و ایجاد درد کند.

مفصل گلونوهومرال مفصلی گوی و کاسهای است که بخش بزرگی از حرکت کمربند شانه را ممکن میکند. این استخوان ها و نحوه ی قرار گرفتن آن ها را با انگشتان دست به راحتی می توان احساس نموده و از جمله استخوان هایی که در متعادل سازی چهره و آرایش نقش به سزایی دارد استخوان گونه است. علل مرتبط با ورزش: ورزش شدید مانند فوتبال، دویدن یا رقص با افزایش خطر ابتلا به درد لگن مرتبط است، که می تواند به علت طیف وسیعی از مشکلات، از جمله بورسیت، تندینوپاتی و یا صدمه به باند ایلیوتیبیال (بافتی که استخوان لگن را به استخوان ساق پا متصل می کند) ایجاد شود.

دیدگاهتان را بنویسید