وظایف استخوان ها در بدن چیست علوم هشتم – ❤️ هاب گرام

یکی از استخوانها به سمت استخوان دیگر کشیده میشود که ثابت میماند. یکی از مهم ترین قسمت در آشپزی کتوژنیک نان است مخصوصا برای ما ایرانی ها که نان یکی از ارکان مهم در سفره محسوب می شود. و بالاخره درانتهای ستون فقرات استخوان دنبالچه قرار دارد که از چهار مهره به هم متصل شده درست شده است، این قسمت خیلی مهم است چون وزن بدن را تحمل میکند و مرکز خوبی برای تحمل وزن میباشد؛ پس وقتی یک کوله پشتی را بلند میکنید مهره های کمری، نشیمنگاه و استخوان دنبالچه به شما نیرو میدهند؛ وقتی میپرید یا پیاده روی میکنید این قسمتها تعادل شما را حفظ میکنند.

چنانکه گفته شد هر هشت استخوان کارپال توسط رباط هایی محکم به هم متصل شده اند و یک ناودان استخوانی طولی با تقعر قدامی ایجاد می کنند به نام ناودان کارپال (ناودان مچ دستی). از درون مجرای کارپال وترهای تاکننده های عمقی و سطحی انگشتان و عصب میدین عبور می کنند. این ناودان توسط فلکسور رتینَکیولوم که مانند یک پرده ی لیفی محکم به دو لبه ی ناودان اتصال دارد، تبدیل به یک تانل یا کانال می شود به نام کانال کارپال ( مجرای کارپال).

دو دنده آخر «دندههای شناور» نام دارند چون به جناغ یا دندههای دیگر اتصال ندارند و آویزان هستند. از 12 جفت دنده و ستون مهرهها و جناغ فضای محدودی بوجود میآید که دیافراگم، آن را از پاینی مسدود میکند. استخوان تراپزوئید با سطح مفصلی قاعده یا انتهای پروگزیمال دومین متاکارپال جفت می شود. دوازده جفت اعصاب جمجمه اکثریت کنترل عصبی سر را تأمین میکنند. • احساس ناتوانی در پاها و این که پاها توان تحمل وزن بدن را ندارند.

پوست پوشش خارجی بدن را تشکیل میدهد و مانعی برای محافظت از بدن در برابر مواد شیمیایی، بیماری، اشعه ماورا بنفش و آسیبهای فیزیکی است. جااندازی این نوع شکستگی ها بسیار مشکل است و گاهی به هیچ وجه نمی توان شکل استخوان را به وضع قبل از شکستگی برگرداند. این شکستگی ها بر اثر اعمال نیروهای بسیار قویتر از نیروهایی که شکستگی های قبلی را بوجود می آورند ایجاد می شوند. گاستروکنمیوس دیواره عضلانی خلفی زانو را تشکیل می دهد و به عنوان خم کننده زانو و خم کننده کف پا عمل می کند. از سوی دیگر گاه ممکن است درد مچ بیمار کم بوده و بتواند فعالیت های روزمره خود را با کمی درد ادامه دهد و درد را به حساب رگ به رگ شدن گذاشته و به پزشک مراجعه نمی کند.

سه تا از استخوان های ردیف فوقانی ( اسکافوئید، لونِیت، تریکوئتروم) با هم یک سطح مفصلی گرد می سازند که با سطح تحتانی رادیوس و دیسک مفصلی سه گوشی که مابین رادیوس و اُلنا هست، مفصل می شوند و مفصل اصلی مچ را می سازند. ردیف پروگزیمال ( فوقانی)، شامل چهار استخوان است که از خارج به داخل (از طرف رادیوس به طرف اُلنا) عبارتند از اسکافویید ( ناوی)، لونیت (هلالی)، تریکوئتروم (هرمی)، پیزیفورم (نخودی)، ردیف دیستال (تحتانی) نیز شامل چهار استخوان است که از خارج به داخل عبارتند از: تراپزیوم (ذوزنقه)، تراپزوئید ( شبه ذوزنقه)، کَپیتیت (استخوان بزرگ)، همیِت (چنگکی).

پرونیشن حالتی است که کف دست به طرف درون گردیده و متوجه ی عقب باشد (این دو حالت به سبب چرخش رادیوس به دور اُلنا پدید می آیند). ابداکشن حالت دور شدن از محور طولی مرکزی و اداکشن حالت عکس آن است. باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین جهت استخوان های دست غالباً به جای واژه های قدامی و خلفی و فوقانی و تحتانی، به ترتیب واژه های پالمار (کف دستی)، دور سال(پشتی)، پروگزیمال (نزدیک به ریشه ی اندام) و دیستال (دور از ریشه ی اندام) به کار برده می شود. جهت ترمیم پیوند عروقی ، مچ دست حدود ۶ هفته در وضعیت بی حرکت قرار میگیرد.

• برنامه خانگی: بیمار بر اساس این برنامه تمرینهای تقویت، کششی و پایدارسازی را انجام میدهد، روش صحیح انجام فعالیتهای روزانه را فرا میگیرد و سطح عملکرد خود را بهبود میبخشد. به همین منظور اول از استخوان عکس میگیرد. بنابراین در مواردی که پزشک معالج مشکوک به این شکستگی بوده ولی در رادیوگرافی نکته غیر طبیعی دیده نمی شود، دست بیمار از کف دست تا آرنج (گچ اسپایکای شست) گچ گرفته می شود و پس از دو هفته گچ خارج شده و مجددا از ناحیه مچ دست عکس برداری می شود. 4-2: تشخیص و درمان شکستگی اسکافوئید: معاینه و تصویر برداری رادیوگرافیک اقدام اول است.

گاهی اوقات شکستگی های این ناحیه ممکن است بدون جابجایی و یا ناکامل باشند که در این صورت تشخیص آنها در رادیوگرافی ساده امکانپذیر نیست یا بسیار مشکل است. 2-4: علایم شکستگی انگشتان و تشخیص آنها: دردی که با حرکت انگشت بدتر میشود. انگشتان پا نیز مثل انگشتان دست از چهارده قطعه استخوان تشکیل شده اند. به بیان دیگر دو قطعه شکسته شده کامال از یکدیگر جدا نمی شوند. گاهی این قطعه شکسته شده خرد بوده و گاهی خط شکستگی به درون مفصل مچ هم راه پیدا میکند .

در شکستگی های با جابجایی زیاد ظاهر مچ دست کاملا تغییر شکل میدهد. هر گونه تغییر شکل استخوان بدنبال ضربه، شکستگی نامیده می شود. گاهی اوقات بند انتهایی انگشت ممکن است بدنبال اصابت جسم سخت مانند ضربه چکش یا گیر کردن انگشت لای در، خرد شود. 3-1: علایم شکستگی انتهای ساعد: بدنبال شکستگی مچ دست بسیار دردناک و متورم میشود. در حقیقت پژوهش های بسیار زیادی به مقایسه رژیم های کم چرب و رژیم کتوژنیک برای کاهش وزن پرداخته اند. سلولهای استخوانساز در محل شکستگی فعال می شوند و در زمانی کوتاه ، مقدار زیادی ماده استخوانی ترشح می کنند .

آنها درد را ایجاد نمی کنند و پوست رنگین یا زرد دارند. در این موارد بیماران سعی میکنند با نگه داشتن زانوی خود در یک ناحیه ثابت، از افزایش درد خودداری کنند. پاهای خود را بکشید پاهای خود را از یک لبه یا برآمدگی آویزان قرار دهید. در بیماری نکروز آوازکولر یا سیاه شدن لگن یا سر استخوان ران Avascular necrosis of the femoral head یا استئونکروز Osteonecrosis به عللی که دقیقا بر ما مشخص نیست عملکرد عروقی که خون را به سر استخوان ران میرسانند دچار اشکال شده و خون به اندازه کافی به سر استخوان ران نمیرسد.

علاوه بر درد باسن با عملکرد ناصحیح مفصل لگن هم مواجه می شوید. در بعضی موارد، لگن درد غیرقابل پیش بینی و بخشی طبیعی از روند افزایش سن است. بخش های زیر به بعضی از شایع ترین آنها می پردازد. تکنولوژی به کار رفته در دستگاه شاکویوتراپی مشابه با روش سنگشکنی کلیه بدون جراحی و با کمک امواج صوتی میباشد. دیه هاشمه اعضای سر صورت، بر اساس دیه کامل انسان محاسبه میشود و مقدار آن، برابر با ۱۰ درصد از دیه کامل خواهد بود. پایین تر از آن، از روی عضلات تینار می توان تکمه ی (توبرکل) استخوان تراپزیوم را به صورت یک مقاومت استخوانی سخت لمس نمود.

در مواردی که شکستگی بعد از جااندازی ناپایدار باشد پزشک معالج با استفاده از پین های فلزی که آنها را از طریق پوست به داخل استخوان و محل شکستگی هدایت میکند، قطعات شکسته شده را به یکدیگر متصل میکند. چنگک استخوان همیت را می توان در فاصله ی دو سانتی متری خطی که پسیفرم را به مرکز کف دست متصل می کند، با فشار عمیق از روی پوست لمس کرد. ممکن است دو استخوان مجاور به توسط چند رباط به یکدیگر متصل شوند که در جهات متفاوتی قرار گرفته اند. اگر شکستگی همراه با جابجایی باشد پزشک معالج آنرا جااندازی کرده و در صورت پایدار بودن شکستگی، ممکن است گچ گیری انجام شود و مدت سه هفته طول بکشد.

دیدگاهتان را بنویسید